Mosiński Ośrodek Kultury Mosiński Ośrodek Kultury

COVID-19 MOK

Zarządzenie Dyrektora Mosińskiego Ośrodka Kultury z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie aktualnego sposobu funkcjonowania i prowadzenia działalności merytorycznej Mosińskiego Ośrodka Kultury. Zarządzenie wydane na podstawie wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczących funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce z dnia 22 maja 2020 roku oraz na podstawie wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Dyrektora MOK nr 8/2020 – COVID-19
Zarządzenie Dyrektora MOK nr 7/2020 – COVID-19
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 7/2020 – Regulamin zajęć – COVID-19
Załącznik nr 2 do Zarządzenia 7/2020 – Oświadczenie uczestnika zajęć, klauzula informacyjna RODO – COVID-19
Załącznik nr 3 do Zarządzenia 7/2020 – Regulamin imprez – COVID-19
Załącznik nr 4 do Zarządzenia 7/2020 – Oświadczenie uczestnika imprezy, klauzula informacyjna RODO – COVID-19

Skip to content