FaceBook

O Galerii

Galeria usytuowana jest w atrakcyjnym turystycznie zabytkowym budynku dawnej bóżnicy żydowskiej wybudowanej około 1876 r. Na piętrze mieści się Izba Muzealna gdzie organizowane są okresowe wystawy historyczne związane z Ziemią Mosińską jak również wystawy związane z działalnością miejscowych organizacji i stowarzyszeń. Galeria jak i Izba Muzealna stanowią integralną część Mosińskiego Ośrodka Kultury. Galeria

 

Galeria Miejska w Mosinie zainaugurowała swoją działalność wystawą malarstwa prof. Bogdana Wegnera 7 maja 1993 roku. Swoje powstanie zawdzięcza inicjatywie dwóch artystów zamieszkałych w Mosinie będących jednocześnie pedagogami Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu prof. Bogdana Wegnera i Jacka Strzeleckiego. Inicjatywa spotkała się z akceptacją władz miejskich i dyrektora Ośrodka Kultury. Już od momentu powołania rangę Galerii podniosły nadane patronaty artystyczne -ówczesnej PWSSP, przez rektora Wojciecha Mullera oraz Związku Polskich Artystów Plastyków oddz. poznański, przez prezesa Macieja Łubowskiego. Patronat zobowiązywał do zachowania określonego poziomu artystycznego, dlatego powołano Radę Artystyczną Galerii w skład, której wchodzili profesorowie PWSSP: Bogdan Wegner, Jacek Strzelecki, Rajmund T. Hałas, Bogdan Wojtasiak, z ramienia miasta Burmistrz Gminy – wtedy urzędującym był dr Jan Kałuziński, dyrektor Ośrodka Kultury Andrzej Kasprzyk oraz kierownik artystyczny Galerii Dorota Strzelecka. To właśnie powołana Rada Artystyczna będzie w przyszłości decydować o doborze wystawianych w Galerii prac. Jak się okaże wystawiający to w zdecydowanej większości profesorowie uczelni, dlatego Galeria niebawem uzyska przydomek „szkolna” albo „profesorska”. Pierwszymi wystawiającymi w kolejności byli wspomniany Bogdan Wegner, Jacek Strzelecki, Andrzej Banachowicz, Dobrochna Jurczak – Świtka, Waldemar Masztalerz, Józef Petruk, Bogdan Wojtasiak, Wojciech Muller, Norbert Skupniewicz, Andrzej Załecki, Jan Świtka, Marek Przybył, Ewa Twarowska – Sioda, Tomasz Śliwiński, Lech Ratajczyk, Zuzanna Pawlicka, Marek Zaborowski, Maciej Łubowski, Jan Gawron, Kazimierz Raba, Andrzej Kurzawski, Krzysztof Molenda, Wiesław Napierała, Hanna Ograbisz –Krawiec, Jacek Rybczyński, Tadeusz Gaworzewski, Koichi Yamamoto, Andrzej Jeziorkowski, w kolejnych latach Jan Berdyszak, Marcin Berdyszak, Jacek Jagielski, Jacek Waltoś, Tadeusz Jackowski i wielu innych wybitnych artystów i twórców. Można powiedzieć, że najważniejsi artyści związani z Poznaniem a także z uczelnią mieli swoje wystawy w Galerii Mosińskiej. Przez prawie 20 lat działalności zorganizowano w Galerii przeszło 200 wystaw, od 1993 -2003 było ich 110, dodając kolejne 10 lat działalności zorganizowaliśmy ich już przeszło 200. Wrzesień jest miesiącem przewidzianym na tzw. „debiuty”, wystawiają wtedy młodzi twórcy tuż po dyplomie UAP, jeszcze z niewielkim dorobkiem artystycznym. Bywa, że są to laureaci konkursu im. Marii Dokowicz organizowanego przez UAP. Galeria prezentuje malarstwo, rzeźbę, rysunek, grafikę, tkaninę, ale także instalacje, nowe media, film animowany. W czasach ciągłych zmian gdzie współczesność przynosi wciąż nowe technologie artyści poszukują nowych form wypowiedzi, często do tego celu wykorzystują różne techniki przekazu- nowe media, które łączą z tradycyjną rzeźbą, rysunkiem czy malarstwem. Za przykład można podać wystawę, „HOLOSpace” (luty 2010 r.), która była pierwszą prezentacją hologramu w sztuce jak powiedział na otwarciu rektor ASP w Poznaniu Marcin Berdyszak – to jest pierwsza w Polsce taka wystawa. Obrazy powstały za pomocą hologramu –wiązki laserowej(zapis obrazów przestrzennych metodą rekonstrukcji fali), które uzupełniono rzeźbą i rysunkiem.

 

 

Autorzy wystawy to Jarosław Bogucki i Igor Mikoda kierujący pracownią na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych ASP w Poznaniu. Na marginesie jest to jedyna w Polsce pracownia hologramu na uczelni artystycznej poza londyńskim Royal Collage. Galeria gościła również artystów spoza kręgu poznańskiego, z uczelni artystycznych z takich miast jak Toruń, Wrocław, Kraków, Lublin, Szczecin, Cieszyn czy Bratysława. Galeria prezentowała prace mosińskich artystów w Galerii Kierat w Szczecinie i w ratuszu miejskim w Seelze w Niemczech. 

 Obecny skład Rady Artystycznej: profesorowie Bogdan Wegner, Jacek Strzelecki, Marek Przybył, Grzegorz Keczmerski, Bogdan Wojtasiak, z ramienia miasta burmistrz Zofia Springer, dyrektor MOK Marek Dudek i kierownik artystyczny Galerii Dorota Strzelecka.

Działalność Mosińskiego Ośrodka Kultury a w tym Galerii utrzymywana jest ze środków miejskich. Galeria nie prowadzi sprzedaży, ma to wpływ na autorski charakter wystaw, sposób doboru prac, specjalne zaaranżowane dla potrzeb wystawy wnętrza. Sprawia to, że maja charakter nie komercyjny. Wstęp do Galerii jest wolny od opłat.

Mosina, to miasto artystów, można to przypisać miejscu, bo okolica przepiękna, sąsiedztwo Wielkopolskiego Parku Narodowego, jeziora i wijąca się rzeka Warta oraz Kanał Mosiński. Ludzi przyciąga bardzo dynamicznie rozbudowujące się miasto, z nowymi domami i osiedlami. Jednak to Galeria przyciąga wrażliwych twórców do Mosiny.  Obecnie w Mosinie i pobliskim Puszczykowie można doliczyć się 13 osób ściśle związanych z UAP. Ponad to, coraz więcej studentów poznańskiej Uczelni i Liceum Plastycznego zachęciła do studiowania na kierunkach artystycznych właśnie mosińska Galeria.

Zawsze w listopadzie Rada Artystyczna ustala program Galerii na kolejny rok. W ciągu roku nadchodzą oferty od osób chcących tutaj wystawiać, ale bywa, że to Galeria zaprasza artystów do pokazania swoich prac w jej wnętrzach. Galeria prezentuje artystów profesjonalnych, z określonym dorobkiem artystycznym, muszą być spełnione określone wymogi. Chodzi przede wszystkim o utrzymanie właściwego poziomu artystycznego, na który przez wiele lat wszyscy pracowaliśmy.

W Galerii odbywają się zajęcia plastyczne dla dzieci z mosińskich szkół, spotkania autorskie i koncerty.  W przerwach między wystawami odbywają się pokazy prac dzieci uczestniczących w zajęciach plastycznych, towarzyszą im małe koncerty muzyczne i zabawy. Dwukrotnie prezentowano prace osób niepełnosprawnych z Domu Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie.

Zachęcamy wszystkich odwiedzających tereny naszej gminy do Galerii Miejskiej i Izby Muzealnej.                                                 

                                                                                                                                               Dorota strzelecka

Godziny otwarcia: wtorek – piątek -godz. 9.00 -15.00, niedziela -godz. 10.00 -13.00

Tel/fax 618 191 591          e-mail: galeriamosina@kultura gmina.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek – nieczynne

Wtorek  -  w godz. 9.00 – 15.00

Środa    -   w godz. 9.00 – 15.00

Czwartek - w godz. 9.00 – 15.00

Piątek  -    w godz. 9.00 – 15.00

Sobota     -    nieczynne

Niedziela- w godz. 10.00 – 13.00

Kontakt

Tel/fax 61 819 15 91  

e-mail: galeriamosina@kultura.gmina.pl

Kierownik Artystyczny Galerii

Dorota Strzelecka    

e-mail:d_strzelecka@op.pl

 

Gmina

http://gitaramosina.pl/images/mapa%20bitowa%20w%20plakat2011.jpg